Huisregels

 • De ‘Algemene Bezoekersvoorwaarden van de bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF) Aangesloten Podia en Festivals’ zijn voor Poppodium Iduna van toepassing. Deze voorwaarden zijn hier te downloaden en zijn ook te vinden via de website van de VNPF
 • Respect voor medebezoekers, Iduna-medewerkers en het gebouw is vereist.
 • Houd rekening met de buurt en veroorzaak geen overlast op straat.
 • Iedereen van 16 jaar of ouder is welkom indien jonger, dan onder begeleiding van een volwassene (18+). Bij twijfel kan er gevraagd worden naar legitimatie.
 • Bovenstaande vervalt zodra duidelijk een minimumleeftijd wordt aangegeven op de website bij het event. Dan wordt de minimum leeftijd aangehouden die wordt vermeld op de uitingen voor ALLE bezoekers.
 • Reeds gekochte toegangskaarten worden niet retour genomen.
 • (Huis)dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.
 • Voor fotografie met professionele camera dient accreditatie aangevraagd te worden, zonder accreditatie is het niet toegestaan om te fotograferen. Wij verlenen alleen accreditatie aan fotografen verbonden aan (professionele) media.
 • Om gehoorbeschadiging te voorkomen wordt het gebruik van oordoppen aangeraden. Iduna houdt zich aan de wettelijk vastgestelde geluidsnormen en is niet aansprakelijk voor het oplopen van eventuele beschadigingen aan het gehoor. Gehoorbeschermers zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar in de hal/ bij de garderobe.
 • Het nuttigen van meegebrachte consumpties is niet toegestaan.
 • In Iduna is roken en vapen niet toegestaan
 • Het gebruik van alcohol onder de 18 is verboden, hier wordt dus ook op gecontroleerd door het aanwezige personeel.
 • Het bezit van wapens en/of drogerende middelen is niet toegestaan. Bij aantreffen hiervan volgt inbeslagname en mogelijk uitzetting of wordt er contact opgenomen met de politie.
 • Het betreden van besloten ruimtes zonder uitdrukkelijke toestemming van het personeel is niet toegestaan.
 • Een ieder wordt geacht zich te houden aan de aanwijzingen van het personeel.
 • Opzettelijk veroorzaakte schade aan het pand, inboedel of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 • Iduna behoudt zich het recht voor om bezoekers te fouilleren en te weigeren, dit voor ieders veiligheid.
 • Aanstootgevend of ongewenst gedrag op welke wijze dan ook kan leiden tot uitzetting van de pleger.
 • Het verblijf in Iduna is op eigen risico. Met het betreden van het pand verklaar je akkoord te gaan met deze huisregels, bij schending van deze regels kan de toegang tot Iduna ontzegd worden.

“Niet onze favoriete gasten, maar onmisbaar voor een goede sfeer: onze huisregels”

Poppoadium
Drachten

Oliemolenstraat 16
9203 ZN Drachten
contact

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram