Huisregels

 • De Algemene Bezoekersvoorwaarden van de bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) aangesloten podia en festivals zijn op Poppoadium Iduna van toepassing.
 • Respect voor medebezoekers, Iduna-medewerkers en het gebouw is vereist.
 • Houd rekening met de buurt en veroorzaak geen overlast op straat.
 • Iedereen van 16 jaar of ouder is welkom. Indien jonger, dan is begeleiding van een volwassene (18+) vereist. Bij twijfel kan er gevraagd worden naar legitimatie. Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs (tenzij het een gratis toegankelijk evenement betreft).
 • Bovenstaande vervalt zodra een minimumleeftijd wordt aangegeven op de website bij het betreffende evenement. In dit geval wordt voor alle bezoekers de minimumleeftijd aangehouden.
 • Reeds gekochte toegangskaarten worden niet retour genomen.
 • (Huis)dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.
 • Voor fotografie met professionele camera dient accreditatie aangevraagd te worden, zonder accreditatie is het niet toegestaan om te fotograferen. Wij verlenen alleen accreditatie aan fotografen die verbonden zijn aan (professionele) media.
 • Om gehoorbeschadiging te voorkomen wordt het gebruik van oordoppen aangeraden. Iduna houdt zich aan de wettelijk vastgestelde geluidsnormen en is niet aansprakelijk voor het oplopen van eventuele gehoorbeschadiging. Gehoorbeschermers zijn tegen een vergoeding verkrijgbaar bij de garderobe.
 • Het nuttigen van meegebrachte consumpties is niet toegestaan.
 • Roken en vapen is niet toegestaan.
 • Het gebruik van alcohol onder de 18 is verboden. Hier wordt op gecontroleerd door het aanwezige personeel.
 • Het bezit van wapens is niet toegestaan. Bij aantreffen hiervan volgt inbeslagname en mogelijk uitzetting. Er kan ook contact worden opgenomen met de politie.
 • Handel in en gebruik van soft- en harddrugs is niet toegestaan. Het bezit van harddrugs is niet toegestaan, evenals het bezit van meer dan een gebruikershoeveelheid softdrugs. Het bezit van harddrugs of meer dan een gebruikershoeveelheid softdrugs kan leiden tot inbeslagneming, verwijdering uit het gebouw of inschakeling van de politie. Handel in soft- en harddrugs leidt tot verwijdering uit het gebouw en inschakeling van de politie.
 • Het betreden van besloten ruimtes zonder uitdrukkelijke toestemming van het personeel is niet toegestaan.
 • Een ieder wordt geacht zich te houden aan de aanwijzingen van het personeel.
 • Opzettelijk veroorzaakte schade aan het pand, inboedel of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 • Iduna behoudt zich het recht voor om bezoekers te fouilleren en te weigeren, dit voor ieders veiligheid.
 • Aanstootgevend of ongewenst gedrag op welke wijze dan ook kan leiden tot uitzetting van de pleger.
 • Het verblijf in Iduna is op eigen risico. Met het betreden van het pand verklaar je akkoord te gaan met de huisregels. Bij schending van de huisregels kan de toegang tot Iduna ontzegd worden.
 • Het gebruik van de garderobe is kosteloos. Met betrekking tot het gebruik van de garderobe zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) van kracht.
“Niet onze favoriete gasten, maar onmisbaar voor een goede sfeer: onze huisregels”

Poppoadium
Drachten

Oliemolenstraat 16
9203 ZN Drachten
contact

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram