Veiligheidsregio Fryslân besluit alsnog geen ontheffing te geven

Ondanks eerdere toezeggingen heeft de veiligheidsregio Fryslân vanmiddag (dd 2 oktober 2020) alsnog besloten om poppodium Iduna en de andere poppodia in Friesland voorlopig geen ontheffing te geven. Dit betekent dat de zaal van Iduna dit weekend in ieder geval helaas leeg blijft en dat we gaan kijken of De Duivel Ligt Altijd Op De Loer alsnog op een andere datum bij ons kan plaatsvinden. Mensen die een kaartje hebben gekocht worden via email geïnformeerd. Dit verse nieuws valt rauw op ons dak en we zullen begin volgende week verdere besluiten nemen hoe het er voor de komende tijd in Iduna uit zal zien en hopen uiteraard dat we alsnog in aanmerking komen voor ontheffing.