Vacature Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (de M.O.S.) te Drachten vervult de toezichthoudende rol van de stichting M.O.S. (brede welzijnsorganisatie), de stichting Oink! (peuterspelen) en de stichting Iduna (poppodium). Naast eenheid in toezicht kennen deze stichtingen ook eenheid in bestuur en medezeggenschap. Daarnaast worden de ondersteunende taken vanuit één punt uitgevoerd. In totaal werken er 117 medewerkers.
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden, zijn wij per september 2019 op zoek naar een

Lid van de Raad van Toezicht (m/v)
met als aandachtsveld: kennis van de netwerken van de lokale overheid in relatie met welzijn

Functie informatie
Als lid van de Raad van Toezicht bent u belast met het toezicht houden op het algemeen beleid van de M.O.S., het bewaken van onze maatschappelijke doelstelling en de bedrijfsvoering. De leden van de Raad beschikken over een diverse achtergrond, deskundigheid en ervaring.

Gelet op de samenstelling van de Raad zijn we op zoek naar een kandidaat met een inhoudelijke achtergrond op het gebied van de lokale overheid in relatie met welzijn. U heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring en affiniteit met de regio.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governancecode Sociaal Werk.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Een profiel van de Raad van Toezicht kunt u hier downloaden.

Uw reactie
Uw reactie en CV kunt u vóór 15 juli 2019 mailen naar: vacature@mosweb.nl , onder vermelding van: vacature Lid Raad van Toezicht of richten aan Stichting M.O.S., afdeling P&O, Postbus 315, 9200 AH Drachten.

De sollicitatiegesprekken worden in september gepland.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer P.J. Zijlema, te bereiken via telefoonnummer: 06-515 354 96.