Iduna en Bolwerk sturen brandbrief naar veiligheidsregio Fryslân

Afgelopen vrijdag maakte de Veiligheidsregio Fryslân bekend dat deze op basis van de noodverordening een ontheffing heeft verleend aan vijf theaters in de provincie Fryslân voor het maximaal aantal bezoekers van 30 per ruimte. De Friese poppodia kregen het bericht geen ontheffing te krijgen, wat als een mokerslag aankwam.
Aangezien de poppodia al sinds deze zomer hebben laten zien dat ze de coronamaatregelen conform goedgekeurde protocollen uitvoeren en daarnaast onderdeel zijn van de culturele basisstructuur is dit besluit niet te begrijpen. Bovendien was eerder de indruk gewekt wel voor de ontheffing in aanmerking te komen. Zo hebben bijvoorbeeld poppodia Vera en Simplon in buurprovincie Groningen deze ontheffing wel verkregen.

Poppodia Iduna en Bolwerk hebben inmiddels een brandbrief gestuurd naar de Veiligheidsregio Fryslân met het verzoek om alsnog ontheffing te verlenen.

Sinds deze zomer zijn de podia weer begonnen met het organiseren van concerten in een nieuwe zaalopstelling die voldoet aan de huidige maatregelen waaronder het aanhouden van ruime afstand, het omschakelen van vrije staplaatsen naar verplichte, afgescheiden zitplaatsen, en het in acht nemen van alle geldende regels. Op deze wijze wordt een veilig, coronaproof bezoek gegarandeerd.
Bezoekers lieten afgelopen vrijdag op social media ook meermaals berichten achter dat zij de beslissingen niet begrijpen en juist vonden dat de concerten de afgelopen maanden zo goed volgens de regels werden georganiseerd.

In het belang van vele (toekomstige) bezoekers én de vele artiesten voor wie de poppodia een podium (en inkomsten) bieden, is door middel van de brandbrief een dringend beroep gedaan op de Veiligheidsregio Fryslân om het huidige standpunt te herzien.

Fingers crossed!