Doe de Cultuurwijzer

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is sinds vandaag de Cultuurwijzer Smallingerland online. De Cultuurwijzer maakt het voor iedereen inzichtelijk wat de lokale politieke partijen van plan zijn met kunst en cultuur. Zo kunnen inwoners van Smallingerland precies zien welke partij er bij hun culturele visie past.


De gemeente streeft naar een breed aanbod van kunst en cultuur. Het verbetert de sociale cohesie in de gemeente en het maakt het aantrekkelijker voor bezoekers én voor inwoners. Kunst en cultuur laat Smallingerland bruisen. In tijden van bezuinigingen is het steeds belangrijker te weten hoe de lokale politieke partijen over kunst en cultuur denken. Daarom is samen met Poppodium Iduna, De Lawei, Bibliotheek Drachten l Smallingerland en Museum dr8888 de Cultuurwijzer ontwikkeld. Met deze stemwijzer kan iedereen zien welke partij er het best past bij zijn of haar idee over kunst en cultuur.
Vragen die onder andere aanbod komen zijn de toegankelijkheid naar kunst & cultuur en de rol van kunst & cultuur in de maatschappij.

Vul hier de cultuurwijzer in!

Wat is de cultuurwijzer?

De cultuurwijzer is een stemwijzer, specifiek gericht op cultuur. Wil je, met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen, weten hoe de politieke partijen in Smallingerland over kunst en cultuur denken, vul dan de cultuurwijzer in. Zo weet je welke lokale politieke partij het beste bij jouw standpunten op cultureel gebied past.

De cultuurwijzer bestaat uit vijftien stellingen. Deze stellingen gaan over het lokale culturele veld en de standpunten die de lokale politiek hierin neemt. In de stemwijzer geef je per stelling je mening op een schaal tussen eens en oneens. Wanneer je de cultuurwijzer hebt afgerond, volgt de uitkomst: de politieke partij die het beste bij jouw mening over cultuur past.