Huisregels

 • De ‘Algemene Bezoekersvoorwaarden van de bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF) Aangesloten Podia en Festivals’ zijn voor Poppodium Iduna van toepassing. Deze voorwaarden zijn hier te downloaden en zijn ook te vinden via  de website van de VNPF
 • Iedereen van 16 jaar of ouder is welkom indien jonger, dan onder begeleiding van een volwassene. Bij twijfel kan er gevraagd worden naar legitimatie.
 • (huis)dieren zijn niet toegestaan
 • Voor fotografie met professionele camera dient accreditatie aangevraagd te worden, zonder accreditatie is het niet toegestaan om te fotograferen
 • Het bezit van wapens en/of drogerende middelen is niet toegestaan bij aantreffen hiervan volgt inbeslagname en mogelijk uitzetting of wordt er contact opgenomen met de politie.
 • Het nuttigen van meegebrachte consumpties is niet toegestaan.
 • Het betreden van besloten ruimtes zonder uitdrukkelijke toestemming van het personeel is niet toegestaan.
 • Een ieder wordt geacht zich te houden aan de aanwijzingen van het personeel.
 • Opzettelijk veroorzaakte schade aan het pand, inboedel of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 • Iduna behoudt zich het recht voor om bezoekers te fouilleren en te weigeren, dit voor uw en onze veiligheid.
 • Aanstootgevend of ongewenst gedrag op welke wijze dan ook kan leiden tot uitzetting van de pleger.
 • Het verblijf in Iduna is op eigen risico. Met het betreden van het pand verklaart u akkoord te gaan met deze huisregels bij schending van deze regels kan de toegang tot Iduna ontzegd worden.